Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

1. Turktenilan.com Kullanım Şartları Sözleşmesinin Tarafları

Bu internet sitesini (Kısaca “İlan Paneli” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı şartları okuyunuz. Bu şartları kabul etmediğiniz taktirde "İlan Paneli"ni kullanmaktan vazgeçiniz. “İlan Paneli” sahibi bu “İlan Paneli”nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “İlan Paneli” ve “İlan Paneli” kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu “İlan Paneli”nin sahibi Zeytinburnu/İstanbul adresinde ikamet eden

Turktenilan.com (Bundan böyle kısaca “Turktenilan” olarak anılacaktır)’dir. “İlan Paneli”nde sunulan hizmetler “Turktenilan” tarafından sağlanmaktadır.

Bu “İlan Paneli”nde sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “İlan Paneli”ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen şartları “Turktenilan” “kullanıcı”ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “İlan Paneli”de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Turktenilan” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “İlan Paneli” hizmetlerinden yararlanan ve “İlan Paneli”ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

İşbu “Kullanım Şartları” 13/02/2018 tarihinde yayınlanarak; “İlan Paneli”ni kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu “Kullanım Şartları” ayrıca, “Turktenilan” hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Üyelik Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

 

2. TANIMLAR

SİTE : “Turktenilan” tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan www.Turktenilan.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

kullanıcı : “İlan Paneli”e çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

LİNK : “İlan Paneli” üzerinden “İlan Paneli” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “İlan Paneli”ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

ilan : “İlan Paneli”den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

Turktenilan Veri Tabanı : “İlan Paneli” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Turktenilan”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

“Üye” : “Turktenilan” tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, “Turktenilan” tarafından “İlan Paneli” üzerinde tanımlanan “Üye”lik sürecini tamamlayarak; “Turktenilan”ın elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri “Üye”lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi “kullanıcı”.

“Üyelik Sözleşmesi” : “İlan Paneli” dahilinde “Turktenilan” tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “Turktenilan” ile “Üye” arasında Üyelik kayıt sürecinde “Üye”nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. “Turktenilan”, “Üyelik Sözleşmesi”ni farklı Üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle “Üye”nin onayına sunabilir. Bu durumda “Üye” olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

 

3. Turktenilan HİZMETLERİ

Turktenilan”, “Üye”ler tarafından “Turktenilan Veri Tabanı”na yüklenen içeriklerin “kullanıcılar” tarafından “İlan Paneli” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle “Turktenilan Veri Tabanı” üzerinden sorgulanabilmesini ve “İlan Paneli” üzerinden “Turktenilan”a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

Turktenilan”, “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “İlan Paneli” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “Üye”lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, “kullanıcıLAR” ve/veya “Üye”lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “İlan Paneli” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “İlan Paneli” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

Turktenilan”, “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “İlan Paneli” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “Üye”lerine “İlan Paneli” içerisinde “kullanıcılar”ın “Üye”lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

Turktenilan”, “Üye”lerine “İlan Paneli” dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerine yönelik “İlan Paneli” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer “Üye” ve “kullanıcı”ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

Turktenilan” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “Turktenilan” tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “Turktenilan”ın yetkisi dahilindedir. “Turktenilan” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

 

4. Turktenilan İlan Paneli Kullanımına İlişkin Koşullar Ve Yükümlülükler

 

“kullanıcılar” yalnızca hukuka uygun amaçlarla “İlan Paneli” üzerinde işlem yapabilirler. “kullanıcılar”ın ve “Üye”lerin, “İlan Paneli” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

“İlan Paneli”, “Üye”ler tarafından “Turktenilan Veri Tabanı”na yüklenen “ilan”lerin “kullanıcı”lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “Turktenilan”, “KULLANCI”lar tarafından görüntülenen “ilan”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu “ilan”ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

“kullanıcı” “İlan Paneli” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Turktenilan” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

“İlan Paneli” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; “Üye”ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve “ilan”lerden dolayı “Turktenilan”ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “Turktenilan” çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, “Turktenilan” yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

“kullanıcı”lar ve “Üye”ler, “Turktenilan”a “İlan Paneli” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “Turktenilan”, “kullanıcı”lar ve “Üye”ler tarafından “Turktenilan”a iletilen veya “İlan Paneli” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

“kullanıcı”lar ve “Üye”ler, “İlan Paneli” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Turktenilan”ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Turktenilan”, “İlan Paneli” dahilinde sunulan hizmetleri ve “İlan Paneli” dahilinde erişilen “ilan”leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “Turktenilan”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

“kullanıcı”lar ve “Üye”ler, “Turktenilan”un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “Turktenilan” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “Turktenilan” tarafından yapabilir. “Turktenilan” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “kullanıcı”lar ve “Üye”ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği “kullanıcı” veya “Üye”ye aittir.

“kullanıcı”lar, “İlan Paneli” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden “Üye” veya “Turktenilan”ın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

Turktenilan”, “İlan Paneli”’ üzerinden “kullanıcılar” veya “Üye”ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “Turktenilan” aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “İlan Paneli”in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

“İlan Paneli” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde “Turktenilan Veri Tabanı”ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak “Turktenilan Veri Tabanı”ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Turktenilan tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

“İlan Paneli” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “Turktenilan”ın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “Turktenilan’ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

“İlan Paneli” üzerinden yayınlanan ilanların, Turktenilan Arayüzünün “Turktenilan”un yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

”İlan Paneli” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü “ilan”ın “Turktenilan’ın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce “Turktenilan sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

”İlan Paneli” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve “Turktenilan”ın yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

Turktenilan Veri Tabanı” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen “Turktenilan”’un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

5. Kullanım Şartlarında Değişiklikler

Turktenilan”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu “Kullanım Şartları”nı herhangi bir zamanda “İlan Paneli”’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Şartları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu “Kullanım Şartları” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

6. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Turktenilan” işbu “Kullanım Şartları”, “Gizlilik Politikası” ve “Üyelik Sözleşmesi”nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Turktenilan” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Turktenilan”ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Turktenilan”ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

 

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Kullanım Şartları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Şartları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

8. Yürürlülük ve Kabul

İşbu “Kullanım Şartları” Turktenilan” tarafından “İlan Paneli” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. “kullanıcı”lar ve “Üye”ler, işbu sözleşme hükümlerini “İlan Paneli”ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “Turktenilan”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklik tarihi belirtilerek “İlan Paneli” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer